Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
Започна со примена проектот Пристап до правда во Македонија

Фондацијата отворено општество-Македонија (ФООМ), со финансиска поддршка од Европската Унија, започна со реализација на проектот Пристап до правда во Мaкедонија. Партнерски организации на проектот се Македонско здружение на мла...

Н О В О С Т
Овластените здруженија за бесплатна правна помош помагаат со совети како граѓаните да го остварат правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, правото на постојана парична помош, но и остварување на правото на социјална парична помош

20 Ноември 2013 година

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Овластените здруженија за бесплатна правна помош помагаат со совети како граѓаните да го остварат правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, правото...

Н О В О С Т
80 НОВИ ВОЛОНТЕРСКИ ПОЗИЦИИ ВО ЛОКАЛНИОТ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС

ПРОМОВИРАЊЕ НА АКТИВНО МЛАДИНСКО УЧЕСТВО НА ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ВОЛОНТИРАЊЕ

Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија) продолжува со имплементација на петтиот циклус проектот „Ло...