Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови 2014

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ:

Дури 671 социјално загрозени граѓани побараа бесплатна п...

ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО
СООПШТЕНИЕ: Успех на граѓанските организации за бесплатна правна помош: 110 граѓани побараа адвокат платен од државата за остварување на своето право за пристап до правда
УСВОЕНИ СТАНДАРДИ И ПРАВИЛА ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА КОИ ОБЕЗБЕДУВААТ ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ
Регистарот на здруженија за бесплатна правна помош достапен на веб страницата на Министерството за правда на Република Македонија
Повик за членови на младинскиот еко клуб при Младинскиот културен центар – Битола
Започна со примена проектот Пристап до правда во Македонија
Писмо до министерот за правда
Инклузија на етничките заедници на локално ниво
Јавна дебата „Твојот избор да биде личност“
Отворена дебата „Волонтерството – капитал кој вреди“
Mладинска независност

[ 1 ] 2 следна