Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови 2014

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ:

Дури 671 социјално загрозени граѓани побараа бесплатна п...

НФО
Обуки за Подготвеност за работа
Младите учат за функцијата на јавните институции
Меѓународна обука „Градење на мир во поделени заедници“ 22-29 април 2012 Битола, Македонија
Јавен повик за учесници на обуките за Подготовка за вработување и работа
Кампања „Избери Образование!“
Меѓународна конференција „Иновативни модели за препознавање на неформалното образование во младинскиот сектор“ 13-16 октомври 2010, Битола Македонија
Публикација „Неформалното образование во Република Македонија: состојби и перспективи“
Обуки за јакнење на капацитетите за персоналот на МКЦ-Битола
Конференција „Препознавање и афирмација на неформалното образование во Република Македонија“
Семинар и јавни дебати за развивање на препораки за унапредување на НФО

[ 1 ] 2 следна