Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
Започна со примена проектот Пристап до правда во Македонија

Фондацијата отворено општество-Македонија (ФООМ), со финансиска поддршка од Европската Унија, започна со реализација на проектот Пристап до правда во Мaкедонија. Партнерски организации на проектот се Македонско здружение на мла...

НФО
Обуки за Подготвеност за работа
Младите учат за функцијата на јавните институции
Меѓународна обука „Градење на мир во поделени заедници“ 22-29 април 2012 Битола, Македонија
Јавен повик за учесници на обуките за Подготовка за вработување и работа
Кампања „Избери Образование!“
Меѓународна конференција „Иновативни модели за препознавање на неформалното образование во младинскиот сектор“ 13-16 октомври 2010, Битола Македонија
Публикација „Неформалното образование во Република Македонија: состојби и перспективи“
Обуки за јакнење на капацитетите за персоналот на МКЦ-Битола
Конференција „Препознавање и афирмација на неформалното образование во Република Македонија“
Семинар и јавни дебати за развивање на препораки за унапредување на НФО

[ 1 ] 2 следна