Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови 2014

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИ:

Дури 671 социјално загрозени граѓани побараа бесплатна п...

Н О В О С Т
Младите учат за функцијата на јавните институции

Во рамките на клубот на средношколци „Локални младински иницијативи (ЛМИ)“ при МКЦ – Битола во периодот 10 – 12 април 2012 година ќе се реализира јавен настан под мотото „Преку прагот“

Јавниот настан е иницијатива комплетно осмислена и планирано да биде спроведена од младите средношколци – членови на овој клуб со цел промоција и поттикнување на активно младинско учество во општествените процеси на локално ниво.

Идејата за настанот произлезе од констатацијата дека апатијата кај средношколците, непознавањето и незаинтересираноста за состојбите во локалната заедница резултираат со недоверба кон локалните институции. На национално ниво, постојат податоци дека само 16,5 % имаат посетено државна или општинска институција.

„Преку прагот“ е иницијатива која ќе им овозможи на група млади луѓе од средните училишта во Битола да посетат некои од јавните институции во градот: народниот правобранител, основен и апелационен суд,  биро за развој на образованието, државен просветен инспекторат,  МВР Битола и директно да се запознаат со нивната работа и начинот на функционирање. 

Во рамките на оваа неколкудневна активност, во просториите на МКЦ- Битола на ул. Цар Самуил 29 на10.04.2012 и 12.04 2012 година со почеток во 12.00 часот ќе се организираат јавни настани (дебата и симулација) со средношколците вклучени во иницијативата, со цел споделување на предизвиците и искуството од овие посети со публикатата. Ве покануваме да бидете наши гости на настаните.