Почетна За нас Партнери Контакт
Младински
Културен
Центар - Битола
 
 
   
facebook
myspace
 
ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ГРАЃАНСКО ОПШЕСТВО КУЛТУРНА АГЕНДА БИТОЛА ОТВОРЕН ГРАД НФО
К А М П О В И
Волонтерски кампови

Волонтерските работни кампови се единствен облик на волонтерска работа која нуди позитивни и практични начини на собирање на млади луѓе од различни земји и различни култури, при што заедно живеат и работаат на одредени проекти кои придонесуваат за развој на локалните заедници каде се одржуваат камповите.

Видовите на кампови се многу, ...

Н О В О С Т
Започна со примена проектот Пристап до правда во Македонија

Фондацијата отворено општество-Македонија (ФООМ), со финансиска поддршка од Европската Унија, започна со реализација на проектот Пристап до правда во Мaкедонија. Партнерски организации на проектот се Македонско здружение на мла...

За нас

Младински културен центар – Битола (МКЦ-Битола) е младинска непрофитна граѓанска организација основана во 1997 година, а официјално регистрирана во 1999 година. Во долгогодишниот континуиран развој на Центарот вложени се многу енергија и средства за ефикасно функционирање на полето на развој на културни, младински и волонтерски програми. Во периодот од 2001-2004 година МКЦ-Битола реализираше тригодишна програма за институционално и програмско јакнење поддржана од Европската Културна Фондација и ФИОО-М – Култура Нова. Со тој процес и со континуирано вложување во надградба на вештините и потенцијалите на своите членови, МКЦ-Битола прерасна во една од водечките младински организации во Битола и Република Македонија. Исто така, имплементиравме двегодишна програма 2006-2008 за поддршка на лидерските НВОи финансирана од USAID за развој на Национален Волонтерски центар на Македонија. Во 2010 година годишната програма на МКЦ-Битола е поддржана со институционален грант од ЦИР-а и SDC во рамките на програмата Civica Mobilitas за Република Македонија. Ние се гордееме со нашите резултати во подигањето на вештините и потенцијалите на нашите членови и корисници во изминатите 13 години.
Објектот во кој е лоциран МКЦ-Битола е стара репрезентативна куќа, заштитен споменик на културата, во старото градско јадро на Битола. Објектот има 350м2 корисен простор, а неговото реставрирање, реконструкција и адаптација беше поддржано со фондови на Фондацијата Крал Бодуен, ФИОО-М, Светска Банка и Министерството за култура на РМ во вкупен износ од 150.000 УСД.

ВИЗИЈА

Развиено демократско општество во кое младите се носители на прогресот.

МИСИЈА
Обединување и развој на креативните потенцијали на младите и поттикнување на граѓанскиот активизам.

ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

  1. Развој на волонтерството и неформалното образование
  2. Развој на демократското и граѓанското општество
  3. Развој на урбаната култура и продукција

ЗАДАЧИ

  1. Одржлив развој на Волонтерски центар на Македонија
  2. Подобрување и јакнење на вештините кај младите
  3. Поддршка и потикнување на граѓански иницијативи и кампањи
  4. Поддршка и афирмација на урбаната култура

ПРОГРАМИ

  1. Волонтерство и неформално образование
  2. Граѓанско општество
  3. Култура

Персонал
Директор: Сашо Додовски  saso@mkcbt.org.mk
Извршен директор: Златко Талевски zlatko@mkcbt.org.mk
Програмски директор: Мери Нашоку meri@mkcbt.org.mk
Програмски менаџер: Маја Ангеловска maja@mkcbt.org.mk
Менаџер на администрација: Дејан Додовски dejan@mkcbt.org.mk
Координатор за финансии и логистика: Катерина Калешковска katerina@mkcbt.org.mk
Програмски асистенти: Ивона Крстевска ivon@mkcbt.org.mk
Александар Тодоровски aleksandar@mkcbt.org.mk

Управен одбор 2009/2011
Игор Томески – Претседател igor@mkcbt.org.mk
Николче Ацевски
Маја Живковски
Златко Ќурчиевски
Александар Марковски

Надзорен одбор 2009/2011
Игор Дамјаноски – Претседател igord@mkcbt.org.mk
Анета Шијакова
Анастас Ангелов